08.00 /09.00/ HAPJA E PR.TË MËNGJESIT MUZIKË
09.00 / 10.00/ PJESA E DYTE E PROGRAMIT TE MENGJESIT MUZIKË ME MARKETING. 
10.00 / 10.05 / LAJMET. 
10.05 / 11.00/ REPRIZA E KRONIKES JAVORE 
11.00 / 11.30 / LOJA ENIGMATIKE, SHPËRBLYESE. 
11.30 / 12.00 / MUZIKË ME MARKETING DHE SHPALLJE TË VOGLA. 
12.00 / 12.05 / LAJMET SHKURT. 
12.10 / 13.00 / HITI I DITËS. 
13.00 / 15.00 / DËSHIRAT MUZIKORE-ME SMS 
15.00 / 16.00 / MUZIKË. ME MARKETING 
16.00 / 16.05 / LAJMET 
16.05 / 18.00/ URIME E PËRSHENDETJE ME MARKETING 
18.00/ 19.00 / MUZIKË ME MARKETING. 
19.00 / 20.00 / MUZIKE 
20.00 / 21.00 / MUZIKE ME MARKETING 
23.00 / 24.00 / MUZIKE E HUAJ (HOUSE TECHNO) 
24.00/ 05.00/ MUZIKË ME MARKETING 
05.00/ 08.00 MUZIK FOLKLORIKE

08.00 /09.00/ HAPJA E PR.TË MËNGJESIT MUZIKË
09.00 / 10.00/ PJESA E DYTE E PROGRAMIT TE MENGJESIT MUZIKË ME MARKETING.
10.00 / 10.05 / LAJMET.
10.05 / 11.00/ MUZIKË DHE MARKETING.
11.00 / 11.30 / LOJA ENIGMATIKE, SHPËRBLYESE.
11.30 / 12.00 / MUZIKË ME MARKETING DHE SHPALLJE TË VOGLA.
12.00 / 12.05 / LAJMET SHKURT.
12.10 / 13.00 / HITI I DITËS.
13.00 / 15.00 / DËSHIRAT MUZIKORE-ME SMS
15.00 / 16.00 / MUZIKË. ME MARKETING
16.00 / 16.05 / LAJMET
16.05 / 18.00/ URIME E PËRSHENDETJE ME MARKETING
18.00/ 19.00 / MUZIKË ME MARKETING.
19.00 / 20.00 / MUZIKE
20.00 / 21.00 / MUZIKE ME MARKETING
21.30 / 23.00 / EMISIONI ME IMAM – KESHILLA BEN DOBI
23.00 / 24.00 / MUZIKE E HUAJ (R&B)
24.00/ 05.00/ MUZIKË ME MARKETING
05.00/ 08.00 MUZIK FOLKLORIKE

08.00 /09.00/ HAPJA E PR.TË MËNGJESIT MUZIKË
09.00 / 10.00/ PJESA E DYTE E PROGRAMIT TE MENGJESIT MUZIKË ME MARKETING.
10.00 / 10.05 / LAJMET.
10.05 / 11.00/ MUZIKË DHE MARKETING.
11.00 / 11.30 / LOJA ENIGMATIKE, SHPËRBLYESE.
11.30 / 12.00 / MUZIKË ME MARKETING DHE SHPALLJE TË VOGLA.
12.00 / 12.05 / LAJMET SHKURT.
12.10 / 13.00 / HITI I DITËS.
13.00 / 15.00 / DËSHIRAT MUZIKORE-ME SMS
15.00 / 16.00 / MUZIKË. ME MARKETING
16.00 / 16.05 / LAJMET
16.05 / 18.00/ URIME E PËRSHENDETJE ME MARKETING
18.00/ 19.00 / MUZIKË ME MARKETING.
19.00 / 20.00 / MUZIKE
20.00 / 21.00 / MUZIKE ME MARKETING
21.00 / 23.00 / RITRANSMETIMI I EMISIONIT SHOW I SE SHTUNES
23.00 / 24.00 / MUZIKE
24.00/ 05.00/ MUZIKË E HUAJ ME MARKETING
05.00/ 08.00 MUZIK FOLKLORIKE

08.00 /09.00/ HAPJA E PR.TË MËNGJESIT MUZIKË
09.00 / 10.00/ PJESA E DYTE E PROGRAMIT TE MENGJESIT MUZIKË ME MARKETING.
10.00 / 10.05 / LAJMET.
10.05 / 11.00/ MUZIKË POPULLORE DHE MARKETING.
11.00 / 11.30 / LOJA ENIGMATIKE, SHPËRBLYESE.
11.30 / 12.00 / MUZIKË ME MARKETING DHE SHPALLJE TË VOGLA.
12.00 / 12.05 / LAJMET SHKURT.
12.10 / 13.00 / HITI I DITËS.
13.00 / 15.00 / DËSHIRAT MUZIKORE-ME SMS
15.00 / 16.00 / MUZIKË. POPULLORE ME MARKETING
16.00 / 16.05 / LAJMET
16.05 / 18.00/ URIME E PËRSHENDETJE ME MARKETING
18.00/ 19.00 / MUZIKË ME MARKETING.
19.00 / 20.00 / MUZIKE
20.00 / 21.00 / EMISIONI KESHILLA BEN DOBI ME IMAM NGA KOMUNA E ISTOGUT
21.00 / 22.00 / MUZIKE
22.00/ 24.00/ MUZIKË ME MARKETING
24.00/ 05.00 / MUZIK E HUAJ
05.00/ 08.00/ MUZIK FOLKLORIKE

08.00 /09.00/ HAPJA E PR.TË MËNGJESIT MUZIKË
09.00 / 10.00/ PJESA E DYTE E PROGRAMIT TE MENGJESIT MUZIKË ME MARKETING.
10.00 / 10.05 / LAJMET.
10.05 / 11.00/ MUZIKË DHE MARKETING.
11.00 / 11.30 / LOJA ENIGMATIKE, SHPËRBLYESE.
11.30 / 12.00 / MUZIKË ME MARKETING DHE SHPALLJE TË VOGLA.
12.00 / 12.05 / LAJMET SHKURT.
12.10 / 13.00 / HITI I DITËS.
13.00 / 15.00 / DËSHIRAT MUZIKORE-ME SMS
15.00 / 16.00 / MUZIKË. ME MARKETING
16.00 / 16.05 / LAJMET
16.05 / 18.00/ URIME E PËRSHENDETJE ME MARKETING
18.00/ 19.00 / MUZIKË ME MARKETING.
19.00 / 20.00 / MUZIKE
20.00 / 21.00 / MUZIK DHE SHPALLJE TE VOGLA
21.00 / 22.00 / MUZIKE
22.00/ 24.00/ MUZIKË ME MARKETING
24.00/ 05.00 / MUZIK E HUAJ
05.00/ 08.00/ MUZIK FOLKLORIKE

09.00 /10.00/ HAPJA E PR.TË MËNGJESIT MUZIKË
10.00 / 11.00/ PJESA E DYTE E PROGRAMIT TE MENGJESIT MUZIKË ME MARKETING.
11.00 / 11.05 / LAJMET.
11.05 / 12.00/ MUZIKË DHE MARKETING.
12.00 / 12.05 / LAJMET SHKURT.
12.10 / 13.00 / HITI I DITËS.
13.00 / 15.00 / DËSHIRAT MUZIKORE-ME SMS
15.00 / 16.00 / MUZIKË. ME MARKETING
16.00 / 16.05 / LAJMET
16.05 / 18.00/ URIME E PËRSHENDETJE ME MARKETING
18.00/ 19.00 / MUZIKË ME MARKETING.
19.00 / 20.00 / MUZIKE
20.00 / 21.00 / MUZIK DHE SHPALLJE TE VOGLA
21.00 / 23.00 / SHOW I SE SHTUNES (MYSAFIR TE NDRYSHEM ) EMISION ARGETUES
23.00/ 24.00/ MUZIKË ME MARKETING
24.00/ 05.00 / MUZIK E HUAJ
05.00/ 09.00/ MUZIK FOLKLORIKE

09.00 /10.00/ HAPJA E PR.TË MËNGJESIT MUZIKË
10.00 / 11.00/ PJESA E DYTE E PROGRAMIT TE MENGJESIT MUZIKË ME MARKETING.
11.00 / 11.05 / LAJMET.
11.05 / 12.00/ MUZIKË DHE MARKETING.
12.00 / 12.05 / LAJMET SHKURT.
12.10 / 13.00 / HITI I JAVES
13.00 / 15.00 / DËSHIRAT MUZIKORE-ME SMS
15.00 / 16.00 / MUZIKË. ME MARKETING
16.00 / 16.05 / LAJMET
16.05 / 18.00/ URIME E PËRSHENDETJE ME MARKETING
18.00/ 19.00 / MUZIKË ME MARKETING.
19.00 / 20.00 / EMISIONI INFORMATIV KRONIKA JAVORE
20.00 / 21.00 / MUZIK DHE SHPALLJE TE VOGLA
21.00 / 23.00 / HIP HOP MUZIK
23.00/ 24.00/ MUZIKË ME MARKETING
24.00/ 05.00 / MUZIK E HUAJ
05.00/ 08.00/ MUZIK FOLKLORIKE

Radio Fontana (c) 2014 - Mirëmbahet dhe mundesohet në internet nga JUSAHOST