U mbajt dëgjim publik me qytetarë
Nga me April 12, 2018 2:43 PM

Kryesuar nga kryesuesi i kuvendit është mbajtur dëgjim publik me qytetarë lidhur me projekt- rregulloren komunale për taksa, ngarkesa dhe gjoba. Elaborimin e rregullores e bëri drejtori për buxhet dhe financa Hysni Maxharraj para të pranishmëve, ku qytetarët që ishin mbledhur dhanë edhe propozimet e tyre lidhur me këtë rregullore.

Radio Fontana (c) 2014 - Mirëmbahet dhe mundesohet në internet nga JUSAHOST