Kryetari i komunës së istogut Haki Rugova ka emëruar tre drejtorë të rinjë të komunës për tri drejtorate.
Nga me April 5, 2018 4:07 PM

Lulzim Shoshi nga PDK e cila është në koalicion me partinë LDK, do ta udhëheqë drejtoratin e Bujqësisë, Enver Rugova nga (LDK) drejtoratin e Shërbimeve Publike dhe drejtoratin e shëndetsisë Mujë Osmanaj.
Për drejtoratet tjera priten të emërohen drejtorët e rinjë deri në vendimin e kryetarit Rugova.

Nuk duhet harruar se Komuna e Istogut, ka kaluar katër muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve komunale dhe ende nuk ka zyrtarizuar te gjithë drejtoret .

Radio Fontana (c) 2014 - Mirëmbahet dhe mundesohet në internet nga JUSAHOST