E vetëpastrojnë rrugen e fshatit
Nga me January 11, 2019 1:26 PM

Banorët e Gurrakocit, shëmbull që duhet ndjekur

Në fshatin Gurrakoc të Istogut qytetarët janë mobilizuar vet për pastrimin e rrugëve.
Xhevdet Osmanaj që jeton në Gjermani ka marrë iniciativë qe në Gurrakoc të Istogut t`a bëjnë vet pastrimin e rrugës së tyre në mënyrë qe banorët e asaj lagjeje mos te mbesin të izoluara.
Shembull të ngjashëm kanë marrë edhe banorët e fshatit Kramovik të Rahovecit.
Ngjashëm janë aktivizuar edhe banorët e fshatit Blaq të Opojës.
Iniciativa të tilla janë të njohura kudo në Evropë.

Radio Fontana (c) 2014 - Mirëmbahet dhe mundesohet në internet nga JUSAHOST